CÔNG TY TNHH CÁ TƯƠI

Địa chỉ: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 222 00 943 - Fax: (08) 222 00 957

Email liên hệ: dong@catuoi.com

Thông tin liên hệ

Tên liên hệ :
Địa chỉ :
Điện thoại:
Email của bạn :
Nội dung: