Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÁ TƯƠI

60 Nguyễn Đình Chiểu , P Ka Đao , Quận 1, TP HCM

Điện thoại : ( +848) 222 00 943 - Fax : (+848) 222 00 957

Website : www.catuoi.com